Voor wie

- Voor volwassen personen, 18+ (uitzonderlijk 16+), met een psychiatrische problematiek. -

Heb je een psychiatrische problematiek waardoor je je rol thuis, op het werk, in je vrije tijd

en/of binnen het sociaal netwerk en de brede maatschappij niet naar wens kan opnemen?

Je bent enkele maanden thuis, herstellend van een burn-out, maar je bent bang dat je straks zal hervallen…

Je maakte een psychotische periode door bij de start van je hogeschoolopleiding.

 

Na je behandeling adviseert je psychiater om eerst enkele maanden tijd te nemen voor een revalidatie voor je opnieuw aan je opleiding begint.

Na een vechtscheiding voel je je als alleenstaande ouder met kind totaal

opgebrand.

 

Je huishouden gaat er op achteruit, net zoals de zorg voor jezelf en je kind. Je huisarts schreef enkele weken ziekteverlof voor en stelt voor een intensief revalidatieprogramma te volgen om daarna werk en gezin weer te kunnen combineren zonder opnieuw onderuit te gaan.

Je hebt het niet makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen, nu je door ziekte van een uitkering afhankelijk bent.

 

Zinvol betaald werk zou voor jou een hele stap voorwaarts zijn, maar je hebt meer hulp nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven…

Je hebt succesvol een behandeling gevolgd om je verslaving onder

controle te krijgen en je wil jezelf, je partner en collega’s heel graag

bewijzen dat je weer een rol van betekenis kan opnemen thuis en op je vroegere werk.

 

Maar je voelt je nog onzeker…

 

Stel:

Wil jij daar graag verandering in brengen?

 (TOV kan je niet helpen in crisissituaties)

1.   Dan vul je het aanmeldingsformulier in.

 

2.  Je komt op intake, krijgt een rondleiding met informatie over het aanbod.

     Samen beslissen we of een intake volgt bij de TOV psychiater.

 

3.  De TOV psychiater beslist of TOV voor jou de beste oplossing is en zo ja,

     dan volgt de opmaak van een aanvraag voor revalidatie en/of arbeidscoaching.

 

4.  Je start na het afhandelen van de administratieve zaken.

 

Info voor doorverwijzers

Herken je één van je patiënten of cliënten in de beschreven doelgroep voor een revalidatieprogramma en/of arbeidscoaching? 


  > Vul dan het aanmeldingformulier in <   

 


We plannen zo snel mogelijk een intakegesprek met de kandidaat-deelnemer en de

psychiater om na te gaan of betrokkene in aanmerking komt.

 

We betrekken jou als doorverwijzer bij de opstart & belangrijke wendingen in het proces.

Ook de gezinsleden zijn voor ons belangrijke gesprekspartners.