Partners

De partners binnen het GGZ-netwerk                  zijn:

 

Alle huisartsenkringen in Midden West-Vlaanderen
(PAAZ) AZ Delta

(PAAZ) Sint Andriesziekenhuis Tielt

Kliniek St-Jozef, Pittem 

Sint-Jozefskliniek Izegem

ELZ RITS

ELZ Midden West-Vlaanderen

CAW Centraal-West-Vlaanderen

Mobiele Teams

Similes

saMENSpel vzw

CGG Largo

CGG Mandel & Leie

 

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met ambulante hulpverleners, psychiaters, thuiszorgdiensten, de mutualiteiten,

GTB, VDAB, Onderwijs, CLB, Sociale Huizen, gemeentebesturen, Emino, VOC Opstap, PVT Valckeburg, ...