Revalidatieprogramma

Een multidisciplinair team begeleidt jou als deelnemer doorheen een

zelfgekozen traject om je vaardigheden en levenskwaliteit te verhogen:
een intensief
revalidatieprogramma met groepsactiviteiten en individuele begeleiding.

Je kan halve (3uur) of volle (2x3uur) dagen komen, maar je komt minstens 6 halve dagen per week (6x3uur).

Voor je deelname aan de revalidatie-activiteiten betaal je remgeld, tenzij verhoogde tegemoetkoming.

 

Er is een groepsaanbod op vlak van wonen, huishouden, bewegen, sociale

vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, vrije tijd, planning en agendabeheer, solliciteren, werken,….

Dit aanbod zit vervat in diverse therapeutische ateliers :

 

gezond koken

klussen - groenonderhoud - herstel

beweging - relaxatie & lichaamsbeleving

floormanagement

sociale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie en actualiteit

themasessies over diverse onderwerpen

crea en decoratie

timemanagement en tips van een ervaringsdeskundige

‘van talenten naar werk’ projectwerking

Alle ateliers zijn gericht op het ontwikkelen en versterken van jouw inzichten en

vaardigheden op verschillende levensdomeinen.

 

Naast deze groepsactiviteiten neem je deel aan individuele gesprekken en gezins- of familiegesprekken.

Deze gaan door in het centrum, maar zijn ook bij jou thuis mogelijk indien nodig.
Daarnaast is ook beeldbellen een optie.

 

Na, maar ook los van de revalidatieperiode, kan je een beroep doen op de arbeidscoach GGZ

voor een vlottere start op de arbeidsmarkt.

 

We werken samen met de hulpverleners die jou buiten TOV vzw ondersteunen.

Je bent in deze samenwerking een centrale en actieve partner.

Onze medewerkers:

Een therapeutisch team gaat met jou op weg: psychiater, psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, sociaal werker, bewegingstherapeut, ervaringsdeskundige, …


De administratief medewerker ondersteunt met haar expertise de hele werking.


(De arbeidscoach ondersteunt jouw arbeidstraject. )